سیاست خارجی نامطلوب ایران

سیاست خارجی نامطلوب ایران

 سیاست خارجی نامطلوب و بی نتیجه ایران با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و نفوذی که فرهنگ کمونیسم در میان روشنفکران آنزمان و بعنوان تنها الگوی انقلاب  داشت ، تصور صدور انقلاب و پیوستن کشورهای اطراف به انقلاب ایران بر اساس آنچه که در روسیه اتفاق افتاد، مورد انتظار بود و  بر این اساس که بزودی […]

بیشتر بخوانید