گذر از بن بست کشور 1

گذر از بن بست کشور 1

وضع موجود وضع موجود در بخشهای سیاسی، اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، مذهبی، علمی دانشگاهی، سیاست خارجی، بافت شهری، فساد، شادابی مردم و مدیریت کلان بررسی خواهد شد و سپس راههای برون رفت از بن بست، بررسی میشود  – وضعیت سیاسی دو جناح موجود کشور در دو دوره 8 ساله ریاست جمهوری نتایج بد مشابهی را برای […]

بیشتر بخوانید