در اینستاگرام هم ما ایرانییم!

در اینستاگرام هم ما ایرانییم!

در اینستاگرام هم ما ایرانییم! اینستا وسیله ای شده که مردم عکسها و نقطه نظراتشان را برای همه و یا دوستان خود به اشتراک بگذرانند و تعدادی از جوانان و نوجوانان ساعتها مشغول این نرم افزارند و از آن لذت میبرند. در این میان افرادی شاخصتر شده و صدها  و هزاران نفر فالور دارند و […]

بیشتر بخوانید