تلویزیون

تلویزیون

یکی از این روزای عزاداری، خونه بودم.  کرونا همدست با تعطیلی،  خونه نشینم می کرد. تصمیم گرفتم، یکی دو ساعت تلویزیون، ببینم.  کانال یکو زدم، روحانیی مشغول سخنرانی بود.  حوصله شنیدن مطالبی را که هزاران بار همه شنیدیم،  نداشتم.  کانال دو سینه زنی شهر ری را پخش می کرد.  کانال سه،  عزاداری در آبادان.  کانال […]

بیشتر بخوانید