ما بدترین نیستیم ضعیفترینیم

ما بدترین نیستیم ضعیفترینیم

ما بدترین نیستیم، ضعیفترینیم!! امروز ایران در بیلبرد دنیا بعنوان کشور حامی تروریسم، جنگ افروز، دشمن موجودیت اسرائیل ،دشمن کشورهای منطقه ای ،تلاش برای تهیه سلاحهای کشتار جمعی و موشکهای دوربرد است. دنیا در تلاش است این ملت با این همه بدیها را ، از خود و از هدفهایش دور نگه دارد و حتی کوچکترین […]

بیشتر بخوانید