#دختر خیابان انقلاب

#دختر خیابان انقلاب

دختر خیابان انقلاب تقدیم به ویدا موحد دختر خیابان انقلاب، هرزه نیست، هرجایی نیست، فاحشه نیست، معتاد هم نیست، فقط خسته است. خسته از نماد نمایشات مبارزه با غرب، مبارزه با مسیحیت، مبارزه با صهیونیزم، خسته از نمایش اجباری “مردم ما معتقدند”، خسته از اینهمه یکدستی و بی تنوعی. خسته از چوب مذهبو خوردن، خسته […]

بیشتر بخوانید