تعطیلات کشور برای عزاداری

تعطیلات کشور برای عزاداری

تعطیلات کشور برای عزاداری طبق آخرین مصوبه، 26 روز تعطیل رسمی در کشور داریم که با 52 جمعه ،78 روز میشود و بسیاری از ادارات و مدارس ، پنج شنبه ها هم تعطیلند که مجموعا 130 روز میشود و اگر 8 روز تلاقی تعطیلات رسمی با پنج شنبه و جمعه را در سال 96 کسر […]

بیشتر بخوانید