ایران کشور قهرمانان مرده

ایران کشور قهرمانان مرده

ایران کشور قهرمانان مرده است همیشه در مواقع جنگ و سختیها ایرانیان به آخرین نقطه امیدشان که قهرمانی در آن زمان بوده دل بسته اند ولی اکثرا این آخرین نقاط اتکای مردم با حیله و فریبی از پای درآمدند و شکست دیگری بر مردم این مرزوبوم تحمیل شده است اولین قهرمان افسانه ای ایران رستم […]

بیشتر بخوانید