درباره من

مهندس محمد تقی سعدی نام

نویسنده مقالات انتقادی و داستان کوتاه
فارغ التحصیل دانشگاه علم وصنعت ایران
رشته مهندسی عمران
مدیر پروژه های ساختمانی، صنعتی، اداری، مسکونی و تجاری
مدیر پروژه هتل نرگس ۲ بیست و یک طبقه
مدیر پروژه مرمر ، تجاری اداری، بیست طبقه
مدیر پروژه سیتی استار، تجاری
مشاور ساختمانی مدیرعامل و مدیر پروژه های ساختمانی ایران خودرو خراسان

09153118727