مدیریت پروژه ساختمانی2

مدیریت پروژه ساختمان2 در قسمت قبل دیدیم چگونه ایده یک پروژه را سامان دهیم و ادامه مطلب 3- تهیه فاز صفر پروژه در ایران این مرحله انجام نمیشود و یا با اطلاعات بی ارزشی سرسری از این موضوع مهم گذر میشود که مربوط به فرهنگ ماست که علاقه مندیم سریعا وارد عمل شویم و برای […]