طراحی مجموعه های جدید تجاری

طراحی مجموعه های جدید تجاری

طراحی مجموعه های جدید تجاری هنوز هم بسیاری فکر میکنند مغازه های خطی در خیابانهای پر رفت و آمد بهترین مکانهای تجاری هستند خیلی سریع پاساژهای با مغازه های کوچک و متنوع مشتریان خود را از دست میدهند ، سوپرمارکتهای محلی که همیشه کاملا اطمینان بخش بودند به تزلزل افتاده اند و بیزینسهای کوچک در آستانه […]

بیشتر بخوانید
 نور پردازی ساختمان

نور پردازی ساختمان

امروز ساختمانها دارای دو نما و ویو هستند که یکی نمای شامل مصالح نمایی بکار رفته در نمای ساختمان است و دیگری ویویی که در شب با نورپردازی شکل منیگیرد و گاهی کاملا مستقل از ویو روز است. خوشبختانه نورپردازی نما خیلی زود جای خود را در نما سازی ایران باز نموده و شاهد کارهای […]

بیشتر بخوانید