بی حجابی و واجب، واجب تر، واجب ترین

بی حجابی و واجب، واجب تر، واجب ترین

 جمهوری اسلامی که برپا شد، حاکمان نظام و خیلی از مردم مذهبی، اندیشیدند که قرار است همه احکام اسلامی در کشور اجرا شود. حکومتی داشته باشیم، مشابه حکومت حضرت علی. تمام دستورات اسلامی موبمو عمل شود. در درجه اول اهمیت، به اجرای حدود اسلامی و لزوم فرهنگ سازی  مردم برای آن پرداختیم. چیزی که اجرای […]

بیشتر بخوانید
 شادی در غم

شادی در غم

در غم ققنوسی که پر کشیده، اشک مریزید. دف بزنید، نی بزنید، می بزنید و دست بیافشانید. ما غم نداشتیم، اشک نداشتیم، فقط جشن بود و شادی. شادی برداشت محصول، سرود بذرپاشی، جشن درختکاری، بزم عروسی، خوشی برپا کردن آتش و سرور عید نوروز. جنگمان هم با طبل و ساز، رقصی بود که دشمن را […]

بیشتر بخوانید
 افغانستان غریبه تر از ونزوئلا!

افغانستان غریبه تر از ونزوئلا!

اتفاق بزرگی در کنار گوشمون در حال انجام است،ولی نمیدونم چرا سعی میکنیم بهش بی توجه بمونیم. طالبان هر روز داره چند نقطه افغانستان را تصرف می کنه. و تصرف کابل کاملا محتمل است. بهرحال نباید یادمون بره که در دوران حاکمیت طالبان در افغانستان، مشکلات بزرگی داشتیم.  طالبان حاکم شد و شیعیان و ما […]

بیشتر بخوانید
 دخترک موطلا

دخترک موطلا

در باز شد، پسر صاحب کارش بود که میومد تو. نه اینکه جذاب نباشه. ولی حوصله شو نداشت. لابد باز میخواست بیاد پیشنهاد بده با هم بریم کیش، خوش بگذرونیم. بامزه اینکه، هم پسره، روش کراش داشت هم باباش. چه غلطی کرده بود، اومده بود اینجا کارمند شده بود. هر چند از وقتی یادش میومد، […]

بیشتر بخوانید
 سرود همدلی

سرود همدلی

به بهانه انتخابات 28 خرداد 1400 شاید اولین قطره های این مردم در تابستان 1356 ، با بهانه مرگ شریعتی در شهرها به هم پیوستند. باران تقدیر، اتفاقاتی را رقم زد که قطرات این مردم، سیلابهای کوچکی را در همان سال در قم و تبریز براه انداخت. این سیلابهای محلی در 1357، به رودخانه ای […]

بیشتر بخوانید
 آینده برجام

آینده برجام

چند ماه است مذاکرات ایران و غرب جهت احیای مجدد برجام،  در جریان است. بنظر می آید طرفین در حال گول زدن خود و دیگران در این مذاکراتند. امروز نه ایران در شرایط 2015 است و نه آمریکا و نه حتی روسیه و چین. پس از امضای برجام، ایران با خوشحالی و ساده اندیشانه، به […]

بیشتر بخوانید