سوابق کاری

برخی از پروژه های مشهد عبارتند از :
مدیرپروژه مجموعه تجاری تفریحی سیتی استار
مدیرپروژه مجموعه آبی پدیده شاندیز
مدیرپروژه مجموعه مسکونی سپهر گلها
مدیرپروژه برج تجاری اداری مرمر
مدیرپروژه هتل 5 ستاره نرگس2
مدیرپروژه پروژه های ساختمانی ایران خودرو خراسان
فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت